×
×

De wereld in het klein

image

Onderwijsroute 10-14 is een mini-samenleving, een leergemeenschap voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar, waar gedurende de dag plaats is voor leren, spelen, ontmoeten, rusten en eten. Deze ‘wereld in het klein’ is de basis van ons onderwijs.

Vakexperts staan om stamgroep heen

We hebben onze leerlingen ingedeeld in zogeheten stamgroepen: een klas met kinderen van alle leeftijden en niveaus door elkaar. Elke drie stamgroepen samen vormen een unit die, wordt begeleid door een vast onderwijsteam. In zo’n onderwijsteam zitten verschillende, wat wij noemen, vakexperts. Dit zijn gedreven en deskundige docenten die ook geschoold zijn tot coach. Dit samengestelde onderwijsteam van professionals uit het basis- en voortgezet onderwijs maakt 10-14 uniek.

"Tijdens de open dag dacht ik gelijk: wat een fijne school. Hier word ik niet gepest en op mijn vorige school werd ik wel gepest en genegeerd. 10-14 heeft gewoon een hele fijne sfeer" Mira leerling Onderwijsroute 10-14

Een dag op 10-14

Ons rooster is gevuld met workshops, coaching en verwerking. We beginnen en eindigen de dag altijd samen, in de stamgroep. ’s Morgens bespreken we het nieuws en hoe dat van invloed is op onszelf en de samenleving. We praten over hoe het gaat in de groep en vervolgens kiezen de leerlingen met hulp van hun coach uit het dagelijkse workshopaanbod van talen, lezen, rekenen en projecten.

De schooldagen starten en eindigen op vaste tijden. Eén keer per week hebben leerlingen na de workshops coaching in hun vaste coachgroep. Dit coachgesprek duurt een uur. Hierin krijgen ze richting en feedback op hun proces van leren en ontwikkelen. Onze leerlingen zijn altijd welkom, langer te blijven op school of eerder te komen, bijvoorbeeld om hun huiswerk te maken. Dan is er ruimte voor een vraag. Voor intensievere naschoolse ondersteuning hebben we een buitenschools aanbod voor talentontwikkeling en huiswerkbegeleiding volgens de 10-14 methode.

image

Eigen leerroute

Op 10-14 werkt iedere leerling op zijn eigen manier en eigen niveau. Onze vakexperts en coaches ontwerpen de leerstof aan de hand van de behoeften die leven bij de leerling en de stamgroep, met de vastgestelde leerlijnen als leidraad. We verdiepen en verbreden voor degenen die meer uitdaging nodig hebben, we vertragen of versnellen als dat moet. Zo helpen we onze leerlingen, hun specifieke talenten en interesses te ontdekken en dagen hen uit, zich daarin verder te ontwikkelen. Het kind vergelijkt zich door deze aanpak vooral met zichzelf en niet met de groep. De leerlingen benoemen hun eigenwaarde en verantwoordelijkheidsgevoel als belangrijkste sociale winst van deze aanpak.

"Doordat ik me op 10-14 in mijn eigen tempo heb kunnen ontwikkelen, kan ik nu havo/vwo doen. Ik wil graag naar de universiteit" Mirna leerling Onderwijsroute 10-14

Kiezen wanneer je ’t weet

10-14 is er voor kinderen van de basisschool die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving, voor leerlingen die hun keuze voor het voortgezet onderwijs en het bepalen van hun niveau nog even willen uitstellen en voor leerlingen en ouders die kiezen voor onze vernieuwende totaalvisie op leren. We zetten de meest succesvolle didactische en pedagogische methodieken in om onze leerlingen te helpen navigeren naar de juiste keuze. Sommige leerlingen weten dat na vier jaar, anderen na twee jaar. We hebben de doorstroming soepel geregeld met alle aansluitende OOZ-scholen. Daaronder bevindt zich ook de aansluitende bovenbouwroute Onderwijsroute &JIJ, die een voortzetting is van onze onderwijsmethode, gecombineerd met die van Onderwijsroute mens&, die is geïnspireerd op de Waldorfpedagogiek.

Het best mogelijke onderwijs

Ons doel is, elke leerling het best mogelijke onderwijs te bieden. Met hun drive, vernieuwingsdrang en professionele kennis zijn de vakexperts de dragers van ons innovatieve onderwijsconcept. Onder hun begeleidend, pedagogisch oog leren onze leerlingen zelf kiezen, zelf ontwikkelen en zelf groeien. Doorlopend onderzoeken en evalueren we onze manier van werken. We willen dát bieden wat leerlingen écht nodig hebben. Want elk kind verdient dezelfde kansen om het maximale uit zichzelf te halen.

Klik hier om verder te lezen in onze routegids

image