×
×

Bouwen aan JOU!

Kiezen wanneer je ’t weet

In de wereld hangt alles met elkaar samen, en zo geven we hier bij 10-14 ook les. Dankzij onze methodiek van Deep Learning en Student Voice behalen leerlingen dezelfde of betere schoolresultaten, maar maken ze veel meer sociale winst. Op 10-14 geven wij uw kind een gedegen, warme en vloeiende overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs. Onze coaches en vakexperts bieden uw kind in de woelige puberperiode een veilige omgeving van waaruit het zijn of haar talenten en interesses in alle rust kan verkennen. Zo kan uw kind een vervolgopleiding kiezen op het moment dat hij of zij het écht weet.

Meer informatie over 10-14

Ruimte om te leren, basis om te groeien

image

10-14 is een krachtig onderwijsconcept, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en onderzoeken. Maar hoe ziet dat er praktisch uit? Hoe verloopt een schooldag? Hoe geven we les? Vanuit welke visie doen we dat? Hoe creëren we die kansrijke leeromgeving voor onze leerlingen? Hoe geven we hun een stem? Dit zijn de bouwstenen van ons 10-14 onderwijs!

De wereld in het klein

Onderwijsroute 10-14 is als een mini-samenleving, een leergemeenschap voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar, waar gedurende de dag plaats is voor leren, spelen en ontmoeten. We hebben onze leerlingen ingedeeld in zogeheten stamgroepen: een klas met kinderen van alle leeftijden en niveaus door elkaar en met een vaste eigen coach. Om de stamgroepen heen staat een onderwijsteam van meerdere gedreven en deskundige docenten-coaches. Zo’n samengesteld onderwijsteam van professionals uit het basis- en voortgezet onderwijs maakt 10-14 uniek. Onder hun begeleidend, pedagogisch oog leren onze leerlingen zelf kiezen, zelf
ontwikkelen en zelf groeien. Want elk kind verdient dezelfde kansen om het maximale uit zichzelf te halen.

Kiezen wanneer je ’t weet

10-14 is er voor kinderen van de basisschool die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving, voor leerlingen die hun keuze voor het voortgezet onderwijs en het bepalen van hun niveau nog even willen uitstellen en voor leerlingen en ouders die kiezen voor onze vernieuwende totaalvisie op leren. We zetten de meest succesvolle didactische en pedagogische methodieken in om onze leerlingen te helpen navigeren naar de juiste keuze. Sommige leerlingen weten dat na vier jaar, anderen na twee jaar.

Doorstroming

We hebben de doorstroming soepel geregeld met alle aangesloten OOZ-scholen. Daaronder bevindt zich ook de aansluitende bovenbouwroute Onderwijsroute &JIJ, die een voortzetting is van onze 10-14 onderwijsmethode, maar wordt gecombineerd met de methode van Onderwijsroute mens&, die is geïnspireerd op de Waldorfpedagogiek.

Over ons
"10-14 is er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs willen uitstellen" Annelies Robben netwerkregisseur onderwijsroute 10-14

Een dag op 10-14

De schooldagen starten en eindigen op vaste tijden. Onze leerlingen zijn altijd welkom, langer te blijven op school of eerder te komen. Ons rooster is gevuld met workshops, coaching en verwerking. Na het centrale begin in de stamgroep kiezen de leerlingen met hulp van hun coach uit het dagelijkse workshopaanbod van talen, lezen, rekenen en projecten. Eén keer per week hebben leerlingen na de workshops coaching in hun vaste coachgroep. Ook is er de buitenschoolse Rijke Schooldag.

Een brede blik - Deep Learning

‘Les hebben’ betekent op 10-14 bijna altijd: een project uitvoeren. Ons doel is, de samenhang te laten zien tussen de vakken. Door deze intense manier van kennisverwerking en koppeling met de wereld buiten school, begrijpen leerlingen veel beter waaróm en waarvóor de kennis belangrijk is. Wij noemen dat betekenisvol leren oftewel Deep Learning. We werken door deze aanpak aan de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de nog onbekende maatschappij van de toekomst. Wij noemen dat onze 10-14 skills: karakter, burgerschap, samenwerken, communicatie, creativiteit, kritisch denken en technische skills. De leerlingen zelf zeggen dat ze door deze aanpak ‘dieper leren leren’.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onze vakexperts sluiten aan bij de natuurlijke ontdekkingsdrang van kinderen. Ze stimuleren de leerlingen, nieuwsgierig te zijn. Ze leren ze doorvragen, creatief denken, verbanden te leggen, experimenteren en graven tot er een inzicht of een oplossing is. We noemen dit Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Zodra leerlingen snappen hoe dat werkt, ontwikkelen ze zich doorlopend, uit zichzelf

Eigen leerroute

Op 10-14 werkt iedere leerling op zijn eigen manier en eigen niveau. We verdiepen en verbreden voor degenen die meer uitdaging nodig hebben, we vertragen of versnellen als dat moet. Zo helpen we onze leerlingen, hun specifieke talenten en interesses te ontdekken en we dagen hen uit, zich daarin verder te ontwikkelen.

Ieder kind een eigen coach – Student Voice

Op 10-14 heeft ieder kind een eigen coach. Vanaf het begin leren we onze leerlingen dat hun stem ertoe doet. Door met hen het gesprek aan te gaan, krijgen onze coaches en vakexperts veel inzicht in hun gedachten, gevoelens en ervaringen. Dat vormt ons richtsnoer bij het ontwerpen van onze lessen en het opstellen van ieders persoonlijke leerplan. Er ontstaat een diepere relatie tussen leerling en coach. Deze werkwijze noemen we Student Voice. Het is het stuur van ons onderwijs. Onze leerlingen waarderen 10-14 hoger dan het landelijk gemiddelde; ze vertellen dat ze door Student Voice sneller en gemakkelijker durven handelen en verantwoordelijkheid durven nemen. Het is een goede oefening om later als actief lid van de samenleving te kunnen bouwen aan een mooiere wereld.

Leren binnen acht kernconcepten

Onze vakexperts hebben de vakken die we geven, geclusterd in acht thema’s oftewel kernconcepten uit de wereld om ons heen. Die kernconcepten vormen de paraplu voor alles wat er geleerd moet worden op school. In het kernconcept Materie,Tijd & Ruimte worden bijvoorbeeld de vakken geschiedenis, economie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie in hun onderlinge samenhang aangeboden. We bekijken zo’n kernconcept vervolgens altijd vanuit drie dimensies: wat betekent het voor mens & natuur,
wat betekent het voor mens & maatschappij en wat betekent het voor mens & cultuur. Die drie dimensies vormen het vertrekpunt voor de leerlijnen die ons hele onderwijs dragen.

"Onze taak is het om bij kinderen het verlangen te wekken om op een zo volwassen mogelijke manier in het leven te staan." Gert Biesta

Onderwijsroute 10-14 in de Media!


Ben jij benieuwd naar hoe het onderwijs er op 10-14 uit ziet? Welke lessen er deze week gegeven zijn? Welke dingen er allemaal gebeurd zijn? Bekijk dan elke vrijdag onze 'Friday update' op onze social media kanalen!

Volg jij ons al op social media?

Onderwijsroute 10-14 is onderdeel van de 0-18 expeditie

De 0-18 Expeditie onderwijsroutes sluiten op elkaar aan. Ze bevinden zich niet op één fysieke plek, maar werken wel volgens één en dezelfde visie en vallen allemaal onder de vlag van Openbaar Onderwijs Zwolle.
Onderwijsroute Triomundo

TrioMundo

kinderen van 0 tot 10/12 jaar

Bezoek website
Onderwijsroute 10-14

Onderwijsroute 10-14

kinderen van 10 tot 14 jaar

Bezoek website
Cappelen

Van der Capellen

kinderen van 12 tot 18 jaar

Bezoek website
Mens&

Mens&

kinderen van 12 tot 18 jaar

Bezoek website
Onderwijsroute Enjij

Onderwijsroute &JIJ

kinderen van 14 tot 18 jaar

Bezoek website