×
×

Een brede blik

image

Hoe groter je kennis, hoe beter je vragen kunt stellen en nieuwe kennis kunt verzamelen. Al onze lessen beginnen bij de nieuwsgierigheid van de leerling. Wat zorgt ervoor dat dingen lichtgeven of geluid maken? Wat gebeurt er als ik verliefd word? Hoe weten ze hoeveel mensen er in Nederland wonen? Hoe zag ons land er 200 jaar geleden uit?

Deep learning: verbanden zien

Les hebben’ betekent op 10-14 bijna altijd: een project uitvoeren. Ons doel is, de samenhang te laten zien tussen de vakken zodat de leerling snapt hoe hij deze kennis later kan inzetten. Door deze intense manier van kennisverwerking en koppeling met de wereld buiten school, krijgt het geleerde voor onze leerlingen direct betekenis. Ze begrijpen veel beter waaróm en waarvóor de kennis belangrijk is. Wij noemen dat betekenisvol leren oftewel Deep Learning. Ze verwerven door onze aanpak de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in de nog onbekende maatschappij van de toekomst. Wij noemen die vaardigheden onze 10-14 skills. Dat zijn: karakter, burgerschap, samenwerken, communicatie, creativiteit, kritisch denken en technische skills. De leerlingen zelf zeggen dat ze door deze aanpak ‘dieper leren leren’.

Onderzoekend en ontwerpend leren

We pakken onze workshops Project Based aan en verbinden theorie met praktijk. De leerlingen sluiten elk project af met een presentatie in een zelfgekozen vorm. Dat kan een filmpje zijn, een collage, een podcast, een PowerPoint, een geschreven verslag of nog wat anders. Wij ervaren dagelijks dat leren een stuk makkelijker wordt door te dóen, te experimenteren. Op onderzoek uitgaan, verkennen; dat doen kinderen van nature. Onze vakexperts sluiten aan bij deze natuurlijke ontdekkingsdrang. Ze dagen de leerlingen uit, nieuwsgierig te zijn. Ze leren ze doorvragen, creatief denken, verbanden te leggen, experimenteren en graven tot er een inzicht of een oplossing is. We noemen dit Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Zodra leerlingen snappen hoe dat werkt, ontwikkelen ze zich doorlopend, uit zichzelf.

Onderzoekend en ontwerpend leren betekent een verrijking voor leerlingen bij hun zoektocht naar wat ze willen en kunnen. We zien het ook als een manier om onze leerlingen een wetenschappelijke manier van werken en denken bij te brengen; een waardevolle voorbereiding op hun toekomst in de wereld van morgen.

"Alleen als we onze jongeren die vaardigheden meegeven die van hen competente, integere, succesvolle burgers maken, zullen zij de veranderlijke maatschappij van de toekomst kunnen dragen." Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen Oprichters van New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)

Leren via kernconcepten

Ons onderwijs is heel gestructureerd van opzet, waardoor er daarbinnen vrijheid ontstaat om inspirerend, betekenisvol onderwijs te creëren. Het werkt zo: onze vakexperts hebben de vakken die we geven, geclusterd in acht thema’s oftewel kernconcepten uit de wereld om ons heen. Die kernconcepten vormen de paraplu voor alles wat er geleerd moet worden op school. Een voorbeeld van zo’n kernconcept is Materie, Tijd & Ruimte. In dit kernconcept worden de vakken geschiedenis, economie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie in hun onderlinge samenhang aangeboden. We bekijken vervolgens zo’n kernconcept altijd vanuit drie dimensies: wat betekent het voor mens & natuur, wat betekent het voor mens & maatschappij en wat betekent het voor mens & cultuur. Die drie dimensies vormen het vertrekpunt voor de leerlijnen die ons hele onderwijs dragen. Vakken als Nederlands, rekenen, wiskunde en moderne vreemde talen worden zowel binnen de kernconcepten als los aangeboden.

Klik hier om verder te lezen in onze routegids

"Ik vind het mooi als ik in een kas een zaadje kan laten groeien en het uiteindelijk kan eten. Ik wil graag m’n eigen land en ik wil de planeet beter maken." Avi oud-leerling Onderwijsroute 10-14
""