×
×

De stem van de leerling

image

Student Voice

Luisteren en het gesprek aangaan zijn voor onze coaches en vakexperts een tweede natuur. We leren onze leerlingen vanaf het begin dat hun stem ertoe doet. Wij verkrijgen veel inzicht in hun gedachten, gevoelens en ervaringen. Dat vormt ons richtsnoer bij het ontwerpen van onze lessen en het ondersteunen bij het opstellen van ieders persoonlijke leerplan. Zo ontstaat een diepere relatie tussen leerling en coach. Deze werkwijze noemen we Student Voice. Het is het stuur van ons onderwijs.

Op 10-14 zijn leerlingen actief deelnemer aan onze leergemeenschap. Het simpelweg consumeren van onderwijs is er hier niet bij. We leren onze leerlingen nadenken en meepraten over zaken als sollicitaties, beleid en leerplan. Ze werken mee aan pr-activiteiten en rondleidingen en ze maken media-uitingen. We geven onze leerlingen een stem aan letterlijk elke tafel. Ze voelen dat ze erbij horen en krijgen erkenning voor hun inzet en prestaties.

Onze leerlingen waarderen 10-14 hoger dan het landelijk gemiddelde; ze vertellen dat ze door Student Voice meer eigenwaarde, betrokkenheid en leiderschap ervaren. Dat ze sneller en gemakkelijker durven handelen en verantwoordelijkheid durven nemen. Student Voice is een goede oefening om later als actief lid van de samenleving te kunnen bouwen aan een mooiere wereld.

"De coach van 10-14 ziet mij als persoon. Een gewone leraar ziet mij als een lijstje met cijfers dat klaar moet zijn om te slagen.”" Golda oud-leerling Onderwijsroute 10-14

Coachgroepen

Elke week komen de leerlingen bijeen met hun vaste coachgroep. In de coachgroep zitten kinderen van alle niveaus, leeftijden en interesses bij elkaar; bewust, omdat ze zo kunnen leren van en met elkaar. Hun individuele ontwikkeling en hun sociale ontwikkeling binnen de groep staan tijdens deze coachsessies centraal. In de coachgroep gaat het om luisteren, vragen stellen en het gesprek aangaan. De leerlingen krijgen handvatten waarmee ze een helder beeld leren maken van zichzelf. Ze voelen zich gezien en gehoord. Ze vertellen ons dat deze manier van werken een positief effect heeft op hun lef, doorzettingsvermogen en gevoel van competentie.

Klik hier om verder te lezen in onze routegids

"Geef kinderen een stem en wissel met een open blik perspectieven uit. Zo krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van de leerbehoeften en noodzaken, waarna leerling en coach samen kunnen leiden." Russell Quaglia Oprichter van het Quaglia Institute for Student Aspirations (Student Voice)