×
×

Leer Engineer | Frank

image

Leer Engineer |

👷‍♂️

| Frank |

🎙
👦🏽

Dax: Waarom werk je bij Onderwijsroute 10-14?

🎙

Frank: Ik vind het gaaf om in een team met mensen te werken die iets nieuws neerzetten. Toen Onderwijsroute 10-14 voor mij als kans voorbij kwam, ben ik vol ingesprongen. Wat ‘iets nieuws’ voor mij betekent? Bij 10-14 is er veel vrijheid als het gaat om de uitvoering. We kijken ook per kind wat hij of zij nodig heeft. Dat samen goed organiseren, dat vind ik leuk.

🙋🏽‍♀️

Anke: Dus jij hoort bij dat coole 10-14! Van welk deel van het 10-14 concept gaat jouw hart sneller kloppen?

🎙

Frank: Voor mij is 10-14 vooral een nieuwe uitdaging. Het is niet vaststaand, het is wel totaal iets anders dan traditioneel onderwijs. Soms voelt het voor mij ook wel een beetje alsof ik tussen ‘regulier’ en 10-14 inzit, ik voel me ook wel een beetje de verbinder. Mijn collega’s Karin, Leon en Henrieke geven op beide scholen les en ze doen mooie dingen op beide scholen. Deze collega’s overstijgen de muren van klassiek en vernieuwend onderwijs, omdat ze vanuit kennis en nieuwsgierigheid werken. Ik zou ze niet willen missen in mijn team bij 10-14, Unit 3. Ik vind het superleuk dat ik een klik heb met Annelies, Sebastiaan en alle andere unit-regisseurs. Dat maakt het samenwerken erg leuk. Ik ben een creatief persoon, een afmaker. Ik heb een echte innovator nodig die me een voorzetje geeft. Samen zijn we een goed team!

👦🏽

Dax: “Ik vond het tof dat ik, toen we kwamen kijken, veel aandacht kreeg bij de open dag. Niet mijn vader of moeder,maar ik!”

👦🏽

Dax: “Waarom geven jullie de kinderen zoveel meer aandacht, hoe kan dat?”

🎙

Frank: Hier is het persoonlijk. Alle kinderen stellen zich, als ze bij ons komen, heel persoonlijk voor. Ze vertellen ons wat ze willen komen leren. We stellen jouw leervraag centraal. Dax, jij moet het hier gaan doen, niet ik, je vader of moeder. Jouw ontwikkeling is echt waar we mee aan de slag gaan. Dat houdt ons als coach en vakexpert ook scherp, want we draaien daardoor nooit een standaardverhaaltje af. Die houding maakt dat dingen anders gaan hier. We geven hier zo goed als geen straf, we bespreken dingen met kinderen en praten over de gemaakte keuzes. Daar leren de kinderen van, en daardoor kunnen ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

🙋🏽‍♀️

Anke: Hoe werkt jouw passie goed samen met principes als eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn?

🎙

Frank: Dit zijn de doelstellingen die we hier constant centraal stellen. Dat doen we door er veel tijd aan te besteden. We openen ‘s morgens in de stamgroep en dan komen deze ontwikkelingen aan de orde. Ze staan centraal in de coaching en we proberen er ook echt creatief in te zijn. Toetsen zijn hier niet leidend, deze vragen stellen wel. We stellen vragen als: Wat wil je gaan doen? Wat zijn je doelen? Hoe wil je die bereiken?Als ik naar Dax kijk en hoe hij de afgelopen tijd online geleerd heeft, dan zag ik iemand die erg betrokken en doelbewust bezig was. Hij heeft veel over zichzelf geleerd.

👦🏽

Dax: “Ik heb me thuis goed kunnen concentreren. Ik heb mijn telefoon bewust weg gelegd. Mijn playstation stond er nog, maar ik heb hem bewust uitgelaten overdag. Ik heb een plan gemaakt voor Wiskunde wat ik moeilijk vind.”

🎙

Frank: “Ik vind het echt knap hoe je dat gedaan hebt Dax.”

👦🏽

Dax: “Sommige kinderen hebben wel eens ge-gamend, ik heb dat niet gedaan. Mijn voordeel was dat ik tijdens de les mijn werk al af had en daarom kon ik daarna weer gamen. Op dat moment moesten sommigen anderen alsnog hun huiswerk afmaken.”

🎙

Frank: “We zien elkaar veel, zo is dit onderwijsproces ingericht en als Dax deze antwoorden geeft weet ik weer dat dit heel goed is”. [lacht]

👦🏽

Dax: Wil je dit altijd blijven doen?

🎙

Frank: “Nou, ik moet je zeggen dat deze gekke periode me ook laat nadenken. Ik vind dat online lesgeven niet heel leuk. Ik vind het ook een moeilijke vraag, want ik wil niet alles plannen. Ik hou er ook van om mijn hart te volgen. Dus ik weet het simpelweg nog niet. Wat ik wel weet is dat ik werken in teamverband echt ontzettend gaaf vind. Dat zal mijn toekomst wel mede bepalen”.

🙋🏽‍♀️

Anke: Jullie zijn een zelfsturend team. Wat levert dat jouw en daarmee de kids op?

🎙

Frank: Een zelfsturend team dat word je pas als je het samen goed doet. Ik ben trots op hoe we het doen, dat meen ik echt. Zelf ben ik veel met groepsdynamisch werken bezig. Wat dat is? Het (in)zicht krijgen in gedrag tussen personen in groepen en teams en welke gevolgen dit gedrag heeft op de dynamiek van de groep. Bij klassen is het geweldig om dit proces met je team positief te beïnvloeden zodat je ongewenst gedrag aanpast en de aandacht van je leerlingen terugkrijgt en vast kunt houden. Ik denk dat een zelfsturend team en groepsdynamisch werken een zelfde uitkomst genereert. Frank en Dax |

🌍

Uit de wereld van 10-14#kiezenwanneerjehetweet #tienveertienonderwijs #zwolle #onderwijs #innovatie #tienveertienisaan #leren #Engineering