×
×

Aanmelden voor Onderwijsroute 10-14

Aanmelden voor Onderwijsroute 10-14 kan voor instroom in leerjaar 7, leerjaar 8 of klas 1. Hierbij is er een keuze tussen twee locaties, bij de Capellen Campus of bij Thorbecke mavo-havo-vwo. Deze voorkeurskeuze u zelf, samen met uw kind.

Aanmelden leerjaar 7 en 8

Voorafgaand aan de aanmelding nodigen wij u, samen met uw kind, uit voor een kennismakingsgesprek op locatie. Dat geeft u de mogelijkheid de school te bezoeken en eventuele vragen door ons beantwoordt te krijgen. Mochten wij samen tot de conclusie komen dat 10-14 perfect bij uw kind past, sturen wij na afloop van het gesprek ons aanmeldformulier naar u op. Als wij dit formulier terug hebben ontvangen en de overdracht met de basisschool is geweest, is uw kind van harte welkom op 10-14!

aanmelden

Aanmelden klas 1

Ook voorafgaand bij een aanmelding voor klas 1 voeren we graag een kennismakingsgesprek op locatie met u. Zodat u, samen met uw kind, kunt onderzoeken of Onderwijsroute 10-14 bij uw kind past.
De aanmeldprocedure gaat wel iets anders dan voor leerjaar 7 en 8. Binnen Zwolle werken de middelbare scholen met een algemeen aanmeldformulier voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Dit formulier vult de docent van uw kind, samen met u als ouder, in. Dit formulier wordt vervolgens door de basisschool naar ons toegestuurd, waarna de aanmelding bij ons wordt geregistreerd. Na de overdracht met de basisschool, is uw kind van harte welkom op 10-14!

aanmelden