×
×

Zo werken onze acht kernconcepten

De inzichten rond wereldoriëntatie die een kind zich eigen moet maken heeft 10-14 geordend rond een aantal zogenaamde kernconcepten, een verzameling van aan elkaar gerelateerde doelen die de leerling kennis en inzicht geven. Wij maken daarbij gebruik van bronnenboeken en relevant digitaal (les)materiaal.

Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat voor coaches, begeleiders en kinderen, maar waarbij wel doelgericht gewerkt wordt aan het opdoen van kennis en het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van doelen. Deze doelen dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Op basis van deze doelen kunnen coaches en begeleiders de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leer-bronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden en creatieve vakken geïntegreerd en worden reken- en taalvaardigheden gebruikt.

Werken met kernconcepten gaat uit van verschillende soorten kennis die elk een eigen leeraanpak vragen. De bronnenboeken die 10-14 gebruikt, bevatten suggesties voor de organisatievorm, de inrichting van de leeromgeving, mogelijke werkvormen en aanwijzingen voor de implementatie. De aanpak is in de praktijk al beproefd door een groep scholen.

Acht kerncontepten

10-14 heeft acht kernconcepten vastgesteld waarmee leerlingen aan de slag gaan, verdeeld in twee categorieën:
• Natuur en techniek: Energie - Materie - Groei en leven - Evenwicht en kringloop

• Mens en maatschappij: Macht & Regels - Binding - Tijd en ruimte - Communicatie

De kernconcepten zijn dus niet geordend volgens de traditionele vakkenindeling, maar volgens de probleemcontexten waarlangs het leven zich ontwikkelt. Tijdens de workshops en bij de onderzoeksvragen staat het kernconcept centraal. De leeromgeving wordt zo ingericht dat kinderen de kans krijgen deze inzichten op te doen. Binnen een kernconcept is per periode een ander accent dat specifiek wordt uitgewerkt. Dit accent noemen we voor het gemak een deelthema van het kernconcept.

In de periode op 10-14 komen kernconcepten tweemaal aan bod. We hebben een cyclus kernconcepten inclusief specifieke doelen voor groep 7 en 8 en een cyclus van de kernconcepten voor klas 1 en 2. Een kernconcept wordt zo uitgebreid behandeld in een cyclisch proces, dat elk jaar op een andere manier helemaal wordt uitgewerkt. Ook kan een kernconcept als gevolg van de actualiteit zomaar midden in de belangstelling komen te staan.